รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


(เปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2561 - 25 มิถุนายน 2561 )


        รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สังกัดส่วนกลาง)
เปิดรับสมัครวันที่ 21 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เปิดรับสมัครวันที่ 16 ธันวาคม 2559 - 9 มกราคม 2560
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น